نویسنده = قاسم محمدی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انتقال ژن گلوفوزینات از طریق غوطه‌ور سازی گل در سوسپانسیون اگروباکتریوم به گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 61-76

10.22103/jab.2021.14155.1138

لیدا سلطانی؛ مژگان شهریاری؛ فرشاد رودبارکلاری؛ قاسم محمدی نژاد


2. ارتباط نشانگری و تنوع ژنتیکی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-62

10.22103/jab.2020.14197.1139

لیدا سلطانی؛ فاطمه ابراهیمی؛ قاسم محمدی نژاد


3. تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ارزن معمولیPunicum miliaceam)) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2019.2479

زهرا علیزاده؛ فاطمه ابراهیمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


4. تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم‌پلاسم ارزن دم‌‌روباهی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-190

10.22103/jab.2019.12104.1051

اکرم امینی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


5. شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

10.22103/jab.2018.1876

مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ