نویسنده = مصطفی صادقی
مطالعه چندشکلی اگزون 4 ژن -IIGF و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی به روش PCR-SSCP

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 133-146

10.22103/jab.2014.1317

لیلا قره داغی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ مهدی گنج خانلو


مطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 49-66

10.22103/jab.2014.1221

محسن عالی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی


مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-96

10.22103/jab.2014.1223

مختار غفاری؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا فرجی


مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCP

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-110

10.22103/jab.2014.1224

علی قاضی خانی شاد؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ رضا فرجی؛ محمدرضا محمد آبادی