نویسنده = سدابه جهانبخش گده کهریز
روابط ژنتیکی بین گونه‌ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به‌وسیله نشانگر SCoT

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2022.18817.1374

محسن سعدلو پاریزی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب


طراحی و ساخت کاست رمزکننده عامل رشد اپیدرمی انسانی برای بیان در بذر گیاه جو

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 55-80

10.22103/jab.2021.18081.1335

شاهرخ گروسی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ کسری اصفهانی؛ تهمینه لهراسبی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


مطالعه میزان پروتئین کل، قند محلول، محتوای پرولین و بیان ژن P5CS در برگ‌های سه رقم گندم تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 122-141

10.22103/jab.2020.15668.1219

اکرم قدیری؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا  رئیسی ساداتی