کلیدواژه‌ها = گندم
گیاه پالایی خاک های آلوده به اورانیوم توسط گیاهان گندم و آفتابگردان

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 57-76

10.22103/jab.2023.17705.1324

سیده گلشن حسینی؛ مصطفی رحیم نژاد؛ رزان زختاره


تشخیص ارقام گندم نان براساس انگشت نگاری DNA با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 181-198

10.22103/jab.2023.21401.1478

بهنوش بهرامی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ رقیه عظیم خانی


همسانه‌سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-21

10.22103/jab.2020.16372.1255

امین صادقی علیکلایه؛ ندا میرآخورلی؛ محمدرضا اکبری؛ بهزاد شارقی بروجنی


مطالعه میزان پروتئین کل، قند محلول، محتوای پرولین و بیان ژن P5CS در برگ‌های سه رقم گندم تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 122-141

10.22103/jab.2020.15668.1219

اکرم قدیری؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا  رئیسی ساداتی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-82

10.22103/jab.2019.2475

سمیه سراوانی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی


مکان‌یابی QTL‌های اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای عملکرد بیولوژیک در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 67-83

10.22103/jab.2018.2068

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نور آیین


بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 87-106

10.22103/jab.2015.1364

جلال غلام نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی Septoria tritici با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-16

10.22103/jab.2010.1154

مریم دارستانی فراهانی؛ ناصر صفایی؛ عزیزاله علیزاده