کلیدواژه‌ها = کاتالاز
بررسی برخی از ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.cv. I L-111

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 45-54

10.22103/jab.2011.360

حسین طایفی نصرآبادی؛ غلامرضا دهقان؛ بهرخ دایی حسنی؛ علی موافقی؛ عباس صمدی