کلیدواژه‌ها = ریزنمونه
بهینه سازی القاء و شرایط کشت ریشه‌های مویین تراریخته در گیاه دارویی گل میمونی بیابانی (Scrophularia deserti)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22103/jab.2016.1387

راحله ابراهیمی؛ مراد جعفری؛ مرتضی قدیم زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی


بررسی میزان کالوس¬زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 99-111

10.22103/jab.2011.364

جواد معتمدی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ ژاله سهیلی خواه