کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گوجه‌فرنگی با نشانگر مولکولی ISSR

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 175-194

10.22103/jab.2024.20927.1453

زهره حیدری توتشامی؛ هومن سالاری


روابط ژنتیکی بین گونه‌ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به‌وسیله نشانگر SCoT

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2022.18817.1374

محسن سعدلو پاریزی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب


مقایسه کاریولوژیکی بین اکوتیپ‌های سیر (Allium sativum) بومی ایران با نمونه‌های خارجی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 21-40

10.22103/jab.2022.19436.1401

الهام یعقوبی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ محمد فارسی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های Freesia hybrida با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 85-100

10.22103/jab.2022.17985.1330

زهرا عربی؛ علاءالدین کردنائیج؛ محمدحسین عظیمی؛ مریم کریمی علویجه


بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های زیره سبز کشت‌شده در مراتع مختلف استان یزد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 51-66

10.22103/jab.2020.2523

سمیرا حسین جعفری؛ امیر سعادت فر؛ افسانه محکمی؛ علی اکبر کریمیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

10.22103/jab.2015.1129

رامین ارجمند قهستانی؛ ایرج توسلیان؛ قاسم محمدی نژاد


کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 135-154

10.22103/jab.2015.1369

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی تاج آبادی پور


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 101-114

10.22103/jab.2014.1315

سمانه عابدی؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی