کلیدواژه‌ها = چند شکلی
تشخیص ارقام گندم نان براساس انگشت نگاری DNA با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 181-198

10.22103/jab.2023.21401.1478

بهنوش بهرامی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ رقیه عظیم خانی


بررسی اثرات چندشکلی‌های ژن‌های ATPase6 و ATPase8 بر بلوغ برون‌تنی تخمک‌ و کشت برون‌تنی جنین‌ در گوسفند سنجابی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 155-170

10.22103/jab.2021.16667.1270

پژمان مردانی؛ فرشته تیموری؛ صاحب فروتنی فر؛ فرشته تیموری؛ هادی حجاریان


بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-109

10.22103/jab.2017.1753

مهدیه ضیاالدینی؛ الهه سنجری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی


مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCP

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-110

10.22103/jab.2014.1224

علی قاضی خانی شاد؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ رضا فرجی؛ محمدرضا محمد آبادی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم شیر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 101-118

10.22103/jab.2013.1204

ابوذر سورنی؛ وحیده ناظری؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ الهه احدی دولت سرا


مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه های جغرافیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگرAFLP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 67-76

10.22103/jab.2012.461

پرستو مجیدیان؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جلیل دژم پور؛ حمید نجفی؛ محسن مردی؛ محسن دباب؛ مریم فارسی


بررسی چند شکلی پروتئین ترانسفرین و ارتباط آن با تغییرات متابولیت¬های خونی در گوسفندان ماکویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 71-82

10.22103/jab.2012.370

حسین مرادی شهربابک؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی


مقایسه چند شکلی در ژن مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداری (STAT5A) در گاو های نژاد هلشتاین و سیمنتال

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 83-96

10.22103/jab.2012.378

مجتبی نجفی؛ قدرت الله رحیمی؛ مسعود بابایی؛ زربخت انصاری


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده