کلیدواژه‌ها = تجزیه کلاستر
مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-34

10.22103/jab.2014.1290

اشکان بصیر نیا؛ رضا درویش زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ علیرضا نبی پور