کلیدواژه‌ها = ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گوجه‌فرنگی با نشانگر مولکولی ISSR

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 175-194

10.22103/jab.2024.20927.1453

زهره حیدری توتشامی؛ هومن سالاری


ارزیابی تنوع ژنتیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) مبتنی بر مقایسه کارآیی دو نشانگر SSR و ISSR

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 63-82

10.22103/jab.2023.20016.1422

فاطمه حسینی؛ آزاده نیک نژاد؛ بهزاد سرخی لله لو؛ جهانگیر عباسی کوهپالکانی؛ مانی معرفت زاده خامنه


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 135-154

10.22103/jab.2015.1369

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی تاج آبادی پور