کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
تعداد مقالات: 4
1. شناسائی، ارزیابی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن DREB2 در گندم محلی کلک افغانی تحت شرایط تنش شوری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 103-124

10.22103/jab.2021.16853.1279

داود نادری؛ محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی؛ براتعلی فاخری؛ سیدکاظم صباغ


3. نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-22

10.22103/jab.2020.14672.1166

امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ پرویز حیدری؛ تئو الزنگا


4. کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNA‌های bta-mir-146a ، bta-mir- 223،bta-mir 21-5p ، bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام‌دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-24

10.22103/jab.2019.12015.1046

مصطفی قادری؛ زهرا بیرانوند؛ سید ضیا الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ آرش فاضلی