کلیدواژه‌ها = بیان ژن
بررسی بیان چهار همسانه ژنی عضو خانواده MADS- box در گیاه دوپایه ترشک (Rumex acetosa L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.163

علی محمد شکیب؛ چارلز اینزورث


بررسی برخی صفات کیفیت گوشت و بیان نسبی برخی از ژن‌های مرتبط با رشد در سه سویه آرین، راس و کاب بر اساس جیره پایه

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 193-222

10.22103/jab.2022.19645.1404

فائزه مهدی زاده؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ علیرضا جعفری صیادی؛ حمید دلدار


پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا


اهمیت تغذیه در بیان ژن، همانندسازی، ترمیم و پیشگیری از آسیب DNA

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 205-222

10.22103/jab.2021.18022.1332

محمدرضا محمدآبادی؛ فاطمه حسن زاده داورانی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن ESR2 در بز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 167-181

10.22103/jab.2021.17011.1284

محمدرضا محمدآبادی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن BMP15 در بز

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 191-208

10.22103/jab.2020.16687.1274

محمدرضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی


تاثیر محرک‌های ساکارز و کیتوزان بر بیان ژن کد ‌کننده آنزیم CYP79 F1 و محتوی سولفورافان در گیاهچه‌های ازمک

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 63-80

10.22103/jab.2020.15354.1201

علی ریاحی مدوار؛ فرشته جدید بنیاد؛ فاطمه رضائی؛ محمود ملکی؛ مهشید قاضی زاده احسایی


بررسی پایداری بیان برخی ژن‌های مرجع به‌روش Real-Time PCR تحت تنش زیستی در گیاه برنج

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-36

10.22103/jab.2019.2473

حمیدرضا قربانی؛ سید حمیدرضا هاشمی ‌پطرودی؛ مهدی رستمی


محتوای سولفورافان و بیان ژن‌های CYP79F1 و میروزیناز در گیاهچه‌های تیمار شده ازمک با غلظت‌های مختلف اکسید روی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 37-56

10.22103/jab.2019.2474

علی ریاحی مدوار؛ مهشید قاضی زاده احسایی؛ فرشته جدید بنیاد؛ فاطمه رضائی