کلیدواژه‌ها = انتقال ژن
بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 105-120

10.22103/jab.2020.2526

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ داریوش گودرزی


همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1666

سرگل دارابی؛ سونیا رمضانی؛ محمد احمدآبادی


روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 97-124

10.22103/jab.2012.379

محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حمید آریان نژاد؛ علی دوستی