کلیدواژه‌ها = ساختار ژنتیکی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام تجاری سیب (Malus domestica L.) در استان خراسان رضوی با استفاده از فناوری RAPD-PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-134

10.22103/jab.2019.12697.1076

مهیار گرامی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ پرستو مجیدیان؛ سمیه حیدری شرفدار کلاهی؛ رضا نیکبخت


بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-82

10.22103/jab.2014.1222

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خراسانی