کلیدواژه‌ها = نشانگر ISSR
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های زیره سبز کشت‌شده در مراتع مختلف استان یزد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 51-66

10.22103/jab.2020.2523

سمیرا حسین جعفری؛ امیر سعادت فر؛ افسانه محکمی؛ علی اکبر کریمیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 109-128

10.22103/jab.2018.2154

مهدیه لری نژاد؛ مهدی مهیجی؛ روح الله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ داود صادق زاده اهری


ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-141

10.22103/jab.2017.1754

حمیده کیخسروی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل


تعیین تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 115-132

10.22103/jab.2015.1355

مریم صفرپور شورباخلو؛ روح اله حسینی منفرد؛ سولماز پایدار؛ مستانه شریفی


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 101-114

10.22103/jab.2014.1315

سمانه عابدی؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی