کلیدواژه‌ها = فیلوژنی
ردیابی و شناسایی مولکولی جدایه‌های ویروئید کوتولگی رازک آلوده کننده درختان مو در برخی از مناطق ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 127-150

10.22103/jab.2022.19022.1385

سحر بارانی؛ حسین معصومی؛ محمد مداحیان؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور


مقایسه تنوع جمعیت باکتری‌های همراه بلوط ایرانی در دو روش شناسایی مبتنی بر کشت و مستقل از کشت (متاژنومیکس)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 21-46

10.22103/jab.2021.18560.1356

الهه احمدی؛ داود آزادفر؛ مژگان کوثری؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود توحیدفر


آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


تجزیه و تحلیل تنوع و جایگاه ژنتیکی قوچ و میش‌های پناهگاه حیات‌وحش بوروئیه با کمک ژن سیتوکروم ب (Cytochrome b)

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 90-104

10.22103/jab.2015.1134

سید مجید حسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته؛ سعید نادری؛ فاطمه نیکوی


تجزیه و تحلیل توالی ناحیه اینترون 5 ژن PIT-1 در مرغان گوشتی لاین آرین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 81-90

10.22103/jab.2014.1328

امین شهابی؛ مسعود علی پناه؛ آرزو محمد هاشمی؛ زهرا رودباری


تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 189-198

10.22103/jab.2014.1321

محمد رضا نصیری؛ زهرا رودباری


جایگاه تاکسونومیکی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک خیار از استان های کرمان و یزد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 139-156

10.22103/jab.2013.1206

محمد مداحیان؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدر نژاد؛ اکبر حسینی پور


واریانت های جدید ویروئید شماره سه مرکبات استان فارس

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

10.22103/jab.2012.457

علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه


تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 53-66

10.22103/jab.2010.1158

نصرالله پیرانی؛ آرزو محمدهاشمی؛ صادق علیجانی؛ رامین رضازاده گلی؛ صابر قنبری