دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، خرداد 1403 
شناسایی و پیش بینی عملکرد RNAهای بلند غیرکدکننده در پروفایل بیانی سیب زمینی آلوده به ویروس PVY

صفحه 109-130

10.22103/jab.2024.22490.1527

الهام محمودی؛ سعید نصرالله نژاد؛ سید اسماعیل رضوی؛ رحیم احمدوند؛ مسعود توحیدفر؛ مهدی علیزاده


نقش هوش مصنوعی در ژنومیکس

صفحه 195-279

10.22103/jab.2024.23558.1575

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ ولودیمیر آفاناسنکو؛ اولنا بابنکو ایوانیونا؛ ناتالیا کلوپنکو؛ الکساندر کلاشنیک؛ یولیا ایوستافیوا؛ ویتا بوچکوفسکا