کلیدواژه‌ها = QTL
مکان¬یابی ژن¬های کمی کنترل¬کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.167

قاسم محمدی نژاد؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ راکش کومارسینگ؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ وگلن گریگوریو


کاوش مولکولی ژنوم گاو برای نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن لاشه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.169

علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمد آبادی


نقشه‌یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده‌های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 35-56

10.22103/jab.2017.1632

رباب دغاغله؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم3؛ عیسی جرجانی؛ حسین‌علی فلاحی


بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-86

10.22103/jab.2013.1213

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ سعید نواب پور


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو


کاوش مولکولی ژنوم گاو برای نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن لاشه

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 117-130

10.22103/jab.2009.1153

علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی