کلیدواژه‌ها = گوسفند
اثر رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بیان ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین در بافت شکمبه گوسفند کرمانی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 239-256

10.22103/jab.2023.22647.1530

محمدرضا محمدآبادی؛ افروز گلکار؛ مجید عسکری حصنی؛ امین خضری


بررسی اثرات چندشکلی‌های ژن‌های ATPase6 و ATPase8 بر بلوغ برون‌تنی تخمک‌ و کشت برون‌تنی جنین‌ در گوسفند سنجابی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 155-170

10.22103/jab.2021.16667.1270

پژمان مردانی؛ فرشته تیموری؛ صاحب فروتنی فر؛ فرشته تیموری؛ هادی حجاریان


شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22103/jab.2016.1542

شاهین اقبال سعید؛ حمیدرضا امینی؛ فرزاد رشیدی؛ داود ولایتی؛ شیلا پورعلی


توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی