کلیدواژه‌ها = پروتئین نوترکیب
طراحی سازه ژنی فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر و بیان آن در مخمر پیکیا پاستوریس به‌منظور افزایش تجزیه فیتات گیاهی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 135-154

10.22103/jab.2023.22428.1517

بهاره پاک باطن؛ حسن کرمانشاهی؛ فرهید همت زاده؛ رضا مجیدزاده هروی؛ علی جوادمنش


طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 1-16

10.22103/jab.2018.2204

نجمه آیت فرد؛ اسماعیل قاسمی گوجانی؛ علیرضا شافعی‌نیا؛ پیام پورمحمدی


بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری


همسانه سازی و بیان ژﻥ پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 35-48

10.22103/jab.2018.2066

حمیده رئیسی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سید علی الهی نیا؛ ناصر فرخی


همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1666

سرگل دارابی؛ سونیا رمضانی؛ محمد احمدآبادی


کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-88

10.22103/jab.2015.1133

محمدحسن جهاندار؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ علیرضا حق پرست


جداسازی، بیان ژن و تولید پروتئین افکتور PthA باکتری Xanthomonas citri subsp citri عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 155-170

10.22103/jab.2015.1370

مریم مختاری؛ محمدرضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ آدم ترکمن زهی


کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-56

10.22103/jab.2015.1351

سید امیر رضا پریزاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا باسامی


بیان و خالص سازی پروتئین حرکتی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار با استفاده از سامانه حامل ویروس گیاهی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 143-161

10.22103/jab.2013.1217

سید محسن نساج حسینی؛ مسعود شمس بخش؛ علی هاتف سلمانیان؛ شای دونگ یه


کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش‌بینی بیان مجازی ژن فیتاز phyC از باسیلوس سابتیلیس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-33

10.22103/jab.2012.465

حمید آریان نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ شاهرخ ‌قوتی