دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1401 
بیان موقت و خالص‌سازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسی

صفحه 45-66

10.22103/jab.2021.16588.1262

اسماعیل ضیایی؛ محمد هادی اسکندری؛ علی نیازی؛ مرضیه موسوی نسب؛ محمود امین لاری


نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار