دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-107 (سال 4 شماره 1 بهارو تابستان 1391) 
کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش‌بینی بیان مجازی ژن فیتاز phyC از باسیلوس سابتیلیس

صفحه 19-33

10.22103/jab.2012.465

حمید آریان نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ شاهرخ ‌قوتی


شناسایی و کلون‌سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

صفحه 49-63

10.22103/jab.2012.467

سپیده سنجری؛ محسن ابراهیمی؛ طاهره حسنلو؛ احمد سادات نوری؛ زهرا سادات شبّر


اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی

صفحه 97-107

10.22103/jab.2012.1185

مهدی وفای واله؛ مجتبی طهمورث پور؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ محمدرضا نصیری؛ آیدین رحیم طایفه