دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-126 
بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) به منظور کنترل رونویسی

صفحه 69-82

10.22103/jab.2016.1522

پرستو مجیدیان؛ حمید نجفی زرینی؛ کن-ایچی یوشیدا؛ غلامعلی رنجبر؛ قربانعلی نعمت زاده


ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار با استفاده از نشانگر AFLP

صفحه 99-112

10.22103/jab.2016.1524

رضا نظیفی گلیردی؛ غفار کیانی؛ علی دهستانی کلاگر؛ سید حمیدرضا هاشمی


بررسی بیان mRNA ژن‌های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O

صفحه 113-126

10.22103/jab.2016.1525

ابراهیم هنربخش؛ علی ‏اصغر اسلمی‏ نژاد؛ محمد‏رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ رضا پسندیده