کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تشخیص ارقام گندم نان براساس انگشت نگاری DNA با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 181-198

10.22103/jab.2023.21401.1478

بهنوش بهرامی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ رقیه عظیم خانی


ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انار (Punica granatum) با استفاده از شناسه‌گذاری DNA (ITS)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-124

10.22103/jab.2023.19797.1414

بهروز مرادی عاشور؛ محمد ربیعی؛ بهروز شیران؛ مجتبی نورآئین


ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت‌های Pulicaria gnaphalodes در بخشی از جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 145-166

10.22103/jab.2023.20590.1445

زهرا حسن آبادی؛ مهدی مهیجی؛ فریبا شریفی فر؛ منصور میرتاج الدینی؛ علی مهرآفرین


بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در برخی ژرم پلاسم های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 197-219

10.22103/jab.2022.18496.1357

عاطفه سادات مصطفوی؛ منصور امیدی؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا اطمینان؛ حسنعلی نقدی بادی


بررسی تنوع ژنتیکی در مرغ بومی خزک با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-106

10.22103/jab.2021.17202.1296

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ سید حجت مسعود زاده


تنوع ژنتیکی فامیل‌های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای مولکولی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 131-154

10.22103/jab.2021.15802.1232

فرزانه کرم زاده؛ احمد ارزانی؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ فاطمه ابراهیم


مروری بر وضعیت و استراتژی‌های حفاظت از گاوهای بومی ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 142-166

10.22103/jab.2020.14869.1178

زهرا عزیزی؛ مختارعلی عباسی؛ علی کاظمی؛ بهروز محمدنظزی؛ امیر طاهری یگانه؛ علیرضا حسنی بافرانی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه 12S rRNA شترهای تک‌کوهانه و دوکوهانه ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 209-223

10.22103/jab.2020.16089.1246

آزاده ترابی؛ زهرا رودباری؛ مجتبی طهمورث پور


آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های زیره سبز کشت‌شده در مراتع مختلف استان یزد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 51-66

10.22103/jab.2020.2523

سمیرا حسین جعفری؛ امیر سعادت فر؛ افسانه محکمی؛ علی اکبر کریمیان


ارزیابی مقایسه‌ای نشانگرهای CBDP و SCoTدر بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده‌های مختلف Aegilops

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2020.2528

علیرضا پورابوقداره؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ ندا ملکی تبریزی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-53

10.22103/jab.2019.2248

فاطمه مقبلی مهنی؛ فاطمه حسن‌زاده داورانی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 109-128

10.22103/jab.2018.2154

مهدیه لری نژاد؛ مهدی مهیجی؛ روح الله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ داود صادق زاده اهری


شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 130-142

10.22103/jab.2018.2155

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش‌زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ راحله ابراهیمی


آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر‌های CDDP و RAPD

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

10.22103/jab.2017.1748

یزدان اقبال نژاد؛ عباس سعیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده


ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-141

10.22103/jab.2017.1754

حمیده کیخسروی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل


ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-112

10.22103/jab.2016.1524

رضا نظیفی گلیردی؛ غفار کیانی؛ علی دهستانی کلاگر؛ سید حمیدرضا هاشمی


بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های رازیانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 113-128

10.22103/jab.2016.1394

صفورا طاهری؛ محمد ضابط؛ علی ایزانلو؛ علی ایزدی دربندی