بررسی بیان موقت آنتی ژن HA1 ویروس آنفلوانزای پرندگان (H5N1) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-80

10.22103/jab.2016.1419

افسانه سادات فرساد؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ نسرین مشتاقی؛ فاطمه فتوحی؛ سعید زیبایی


افزایش بیان ژن دفاعی PR1 در گیاه به (Cydonia oblanga) با کاربرد ماده محرک بیون

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 61-72

10.22103/jab.2018.2208

نسیم سرهنگی؛ منصوره کشاورزی؛ علی محمد شکیب؛ محمد علی ابراهیمی


اشباع نقشه ژنتیکی جو با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و جمعیت دابل هاپلوئیدی حاصل از تلاقی Clipper×Sahara

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-82

10.22103/jab.2016.1548

فریبا قادری؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهزاد صادق‌زاده


بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-80

10.22103/jab.2018.2015

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعد الله هوشمند؛ رودی دلفروس


مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه های جغرافیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگرAFLP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 67-76

10.22103/jab.2012.461

پرستو مجیدیان؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جلیل دژم پور؛ حمید نجفی؛ محسن مردی؛ محسن دباب؛ مریم فارسی


بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-82

10.22103/jab.2014.1222

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ دامون الهیار خراسانی


مطالعه نقش ژن‌هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-82

10.22103/jab.2016.1391

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


بیان موقت ژن pgip2 و ژن کایمریک sppgip2-aaa-pgip1در Nicotiana benthamiana

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 67-80

10.22103/jab.2017.1669

رضا محمدزاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


مکان‌یابی QTL‌های اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای عملکرد بیولوژیک در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 67-83

10.22103/jab.2018.2068

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نور آیین


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده


بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) به منظور کنترل رونویسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 69-82

10.22103/jab.2016.1522

پرستو مجیدیان؛ حمید نجفی زرینی؛ کن-ایچی یوشیدا؛ غلامعلی رنجبر؛ قربانعلی نعمت زاده


شناسایی جایگاه‌های ژنی مؤثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 69-84

10.22103/jab.2017.1634

سعید سهرابی؛ علی اسماعیلی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسن مرادیان؛ احسان نصیری فر؛ رسول خدابخش‌زاده


بررسی چند شکلی پروتئین ترانسفرین و ارتباط آن با تغییرات متابولیت¬های خونی در گوسفندان ماکویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 71-82

10.22103/jab.2012.370

حسین مرادی شهربابک؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی


کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-88

10.22103/jab.2015.1133

محمدحسن جهاندار؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ علیرضا حق پرست


آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام


نقشه یابی QTL‌های کنترل‌کننده خصوصیات بیومکانیکی مقاومت به ورس در گندم نان

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 77-98

10.22103/jab.2020.16507.1259

مجید رضایی نیا؛ محمد مهدی مهارلویی؛ روح اله عبدالشاهی


بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون‌های مختلف چای ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-100

10.22103/jab.2019.13662.1120

مجتبی کردرستمی؛ مهدی رحیمی؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ علی سراجی؛ رضا آزادی


مکان¬یابی ژن¬های کمی کنترل¬کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.167

قاسم محمدی نژاد؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ راکش کومارسینگ؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ وگلن گریگوریو


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو


بررسی چندشکلی ژن Hsp70 در مرغ‌های بومی استان خوزستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 81-100

10.22103/jab.2020.12806.1081

محمود نظری؛ فاطمه ثعلبی؛ سوسن رادپور