تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-36

10.22103/jab.2019.13274.1099

کی آرام کوه گیوی؛ هدایت الله روشنفکر؛ محمود نظری؛ احمد طاطار


مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 25-54

10.22103/jab.2019.13193.1098

احد خصالی اقطاعی؛ مهدی وفای واله؛ غلامرضا داشاب؛ حسین مرادی شهربابک


بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-38

10.22103/jab.2013.1187

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعداله هوشمند


تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 29-41

10.22103/jab.2012.472

مهدی شیرازی؛ جواد مظفری؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود شمس بخش


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 29-44

10.22103/jab.2013.1199

احمد رضا دادرس؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ مرداویج شعاعی


بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-42

10.22103/jab.2015.1350

زهرا برزن؛ مسعود دهداری؛ رضا امیری فهلیانی


رونویسی غیر متعارف cDNA ژن فعال کننده پلاسمینوژن انسانی (t-PA) در گیاهان تراریخت توتون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 31-41

10.22103/jab.2012.459

مختار جلالی جواران؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ محمد مهدی یعقوبی؛ سامان حسینخانی


القای کالوس و باززایی مستقیم در ریزنمونه‏های مختلف گیاه دارویی ازمک (Lepidium draba L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-52

10.22103/jab.2016.1520

زهرا زینهـاری؛ شهرام پورسیدی؛ جعفر ذوالعلی


مهندسی ژنتیک پنبه: از گذشته تا امروز

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-58

10.22103/jab.2017.1750

مسعود توحیدفر؛ سولماز خسروی


بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 31-44

10.22103/jab.2018.2206

محمد باقر حبیبی نجفی؛ عباس تنهاییان؛ پریا رهنما؛ مرجان ازغندی


چالش‌های پیش‌روی رهاسازی محصولات تراریخته Bt

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 33-54

10.22103/jab.2015.1131

مسعود توحیدفر؛ سولماز خسروی


بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های POU1F1، IGF1 وLeptin بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکوئی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 33-44

10.22103/jab.2013.1210

عباس حاجی حسینلو؛ علی هاشمی؛ نصراله پیرانی؛ سعادت صادقی؛ فرزانه فیل کوش مقدم


بررسی بیوانفورماتیکی توالی‌های EST سنبله گندم چینی بهاره تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-50

10.22103/jab.2016.1544

زهرا زینتی؛ عباس عالم‏زاده؛ اسماعیل ابراهیمی